ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

Spoľahlivá a kvalitná hydroizolácia Vašich stavieb od základov až po strechy

Najviac používaná a desaťročiami overená technológia hydroizolácie stavieb. Široké možnosti použitia na hydroizoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ochrana proti radónu a hydroizoláciu plochých striech a terás.

Oxidačné hydroizolačné pásy

Modifikované asfaltové pásy