Alexander Brežný

Mgr. Alexander Brežný

Generálny riaditeľ
Mobil: +421 944 351 783

Email: brezny@abstavebniny.sk

Náš tím LÚKY

Náš tím PÚCHOV